Traditionele levenhypotheek

Dit is een hypotheek op basis van een gemengde verzekering. Er wordt gedurende de looptijd NIET afgelost en dus rente betaald over de gehele looptijd. In plaats van aflossing betaalt men de verzekeraar premie, waarmee op einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden ingelost.

Premie bestaat uit twee delen:

  • premie voor een risicoverzekering, uitkering bij evt. eerder overlijden.
  • spaarpremie, om aan het einde van de looptijd de hypotheek geheel of gedeeltelijk in te lossen.

De polis wordt verpand aan de geldgever. Doel, het daadwerkelijk laten uitkeren van de verzekering ten gunste van de hypotheek. Polis zonder winstdeling, hierbij wordt over het bedrag dat gespaard wordt, een bepaalde basisrente, de rekenrente vergoed. (3%)
Polis met winstdeling, hierbij wordt een deel van de winst uitgekeerd door de verzekeraar die hij maakt op het uitzetten van de gelden. Hierdoor is het mogelijk een lager eindbedrag dan de hoofdsom te verzekeren, ervan uitgaande dat men door de winstdeling een hogere rente ontvangt.

Voordelen

  • maximale rente aftrek gedurende gehele looptijd.
  • meedelen in de winst van de verzekeraar.
  • constante bruto en netto lasten (bij gelijke rente).

Nadelen

  • onzekerheid omtrent hoogte van de uitkering op einddatum.
  • onzekerheid over de hoogte van de afkoopwaarde gedurende de looptijd.
  • slechts onder bepaalde voorwaarden is de uitkering geheel belastingvrij (ook bij tussentijdse afkoop).

Terug naar advies & bemiddelen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860