Lineaire hypotheek

Geldnemer lost periodiek een vast bedrag af. Door de vaste aflossing neemt de restantschuld en de rente in de loop der jaren af. Hierdoor ziet men de maandelijkse last iedere keer dalen.

Voordelen

  • maandlast wordt iedere keer lager.
  • snelle vermogensvorming.
  • minder rente verschuldigd over de gehele looptijd in vergelijking met andere hypotheken, omdat er aflossing plaatsvindt.

Nadelen

  • geen optimaal fiscaal voordeel, door daling rente.
  • hoge aanvangslasten zowel bruto als netto.
  • beperkt inflatievoordeel.

Terug naar advies & bemiddelen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860