Persoonlijke lening

Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen, dus rente en aflossing tezamen, heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Het aflossingsschema is gebaseerd op annuïteiten. Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte bruto kredietbedrag verminderd met dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. U bent altijd bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet. Bij vervroegd aflossen van de Persoonlijke Lening worden (soms) kosten in rekening gebracht. Dit omdat de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst dient te worden “opengebroken”.

Geld lenen in de vorm van een Persoonlijke lening geeft u zekerheid van een vaste rente en een vast maandbedrag, gecombineerd met een vaste looptijd.

Vorige pagina

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860