Doorlopend krediet

De minimum kredietlimiet bedraagt EUR 2.500,-. U mag altijd onbeperkt en boetevrij (extra) aflossen. Het geld dat u heeft afgelost op uw doorlopend krediet, kunt u weer opnemen tot aan uw krediet-limiet zodat u altijd geld achter de hand heeft. De rente die u betaalt hangt af van de hoogte van uw doorlopend krediet-limiet, van het opgenomen saldo op uw doorlopend krediet en van de rentestand op dat moment. Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee. De rente is dus variabel en kan worden aangepast. Deze aanpassingen lopen over het algemeen gelijk met de actuele rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt. Dit geldt voor zowel verhogingen als voor verlagingen van de kredietrente. Daardoor kan het zijn dat het iets langer of iets korter duurt voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het totaal opgenomen bedrag (dus het uitstaande, verschuldigde saldo). Het aanvragen van een doorlopend krediet offerte is uiteraard altijd vrijblijvend.

U kunt bij een Doorlopend krediet kiezen uit een maandbedrag van 1%, 1,5% of 2% van de afgesproken krediet-limiet (Dit termijnbedrag bestaat dus uit rente én aflossing). Naarmate u voor een lagere maandaflossing kiest wordt ook de (theoretische) looptijd langer. Wij adviseren u echter om de maandaflossing en/of de (theoretische) looptijd altijd aan te passen aan de levensduur van
het object of het doel waar u de lening voor hebt afgesloten.

Indien u voor een laag maandelijks aflossingspercentage kiest, dient u er rekening mee te houden dat het maandbedrag door de financieringsmaatschappij verhoogd kan worden indien de maandelijkse rente hoger is geworden dan de maandelijkse aflossing. Dit is vooral van toepassing indien u voor de laagste maandtermijn, 1% van de kredietlimiet, kiest. Uw maandtermijn kan dan dus omhoog gaan.

Vorige pagina

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860