Hybride Spaarbeleggingshypotheek

Hybride/Spaarbeleggingshypotheek
Spaarbeleggingshypotheek, ook wel hybride hypotheek genoemd, is een variant op de gewone spaarhypotheek. Het verschil is dat de geldnemer gedurende de looptijd voortdurend de keuze heeft om binnen de verzekering te sparen dan wel te beleggen. De spaarvariant lijkt op een spaarhypotheek en de beleggingsvariant op een beleggingshypotheek. Door (deels) te beleggen kan de geldnemer in vergelijking met een gewone spaarhypotheek lagere lasten en of een hogere uitkering bewerkstelligen. Uiteraard hangt dit volledig af van het behaalde beleggingsresultaat. Het product is meer flexibel dan een spaarhypotheek. Bijvoorbeeld minder verzekeren tegen overlijden. Of deel beleggen en deel sparen. In de praktijk valt dit vaak toch duurder uit, door de kosten die gemaakt worden voor het switchen. Het is namelijk afhankelijk van de contractrente en de actuele rentestand. Door veel geldgevers wordt switchen van een risicovolle beleggingsvariant naar een veilige spaarvariant afgeremd d.m.v. een boete. De voor- en nadelen zijn in beginsel gelijk aan een spaar- en beleggingshypotheek.

Terug naar advies & bemiddelen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860