Beleggingshypotheek

Zelfde constructie als een leven- en spaarhypotheek. Geen aflossing, aan het einde van de looptijd, aflossing door middel van een kapitaalverzekering. De verzekeringsnemer betaalt periodiek rente over de hoofdsom van de lening en premie voor de kapitaalverzekering. De kapitaalverzekering hoeft bij een beleggingshypotheek, in tegenstelling tot een sparen levenhypotheek, niet altijd een gemengde verzekering te zijn. Overlijden is niet verplicht bij een hypotheek onder bijvoorbeeld 75% executiewaarde afhankelijk van de geldverstrekker.
Een verschil met spaar en leven, is dat de verzekeringnemer zelf mag bepalen in welke beleggingsinstellingen zijn spaarpremies worden belegd.

De hoogte van de uitkering ligt NIET van te voren vast. Het is onzeker of de uitkering bij leven voldoende zal zijn om de hoofdsom van de hypotheek te kunnen aflossen.
De uitkering bij overlijden ligt meestal wel vast. Beleggingen mogelijk in, aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten of combinaties hiervan Unit-linked, de mogelijkheid om te switchen van beleggingsinstelling. Universal-Life, inleg wordt gestort in een of meer beleggingsfondsen, hieruit wordt de risicopremie, spaarpremie en kosten voldaan. Verzekeringnemer is daardoor vrij in bepalen van de hoogte en de betaalfrequentie van de premie alsmede de termijn waarop en de vorm waarin de uitkering plaatsvindt. Meestal worden de voordelen van unit-linked en universal-life gecombineerd. Bij een universal life verzekering die ook unit linked is kan de verzekeringnemer zelf bepalen bij welke instelling zijn premies worden belegd, de hoogte vd premies en de wijze van uitkering. Zo ontstaat er een grote flexibiliteit. Premies mogen voor de fiscale vrijstelling niet buiten een bandbreedte van 1:10 komen.

Voordelen:

  • rente aftrek gedurende de hele looptijd.
  • verzekeringnemer bepaalt zelf hoe zijn spaarpremies worden belegd.
  • verzekeringnemer profiteert van hoge rendementen op de aandelenmarkten.
  • bruto- en nettolasten blijven constant.

Nadelen:

  • geen zekerheid of aan het einde van de looptijd de hoofdsom kan worden afgelost.
  • verzekeringnemer loopt risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis sterk daalt door sterke koersdalingen op de aandeelmarkten.
  • verzekeringnemer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om geheel belastingvrij een uitkering te ontvangen.

Terug naar advies & bemiddelen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860