Aflossingsvrije hypotheek

Er vindt geen aflossing plaats gedurende de looptijd. Hierdoor blijft de hoofdsom gelijk. Het te betalen bedrag aan rente wijzigt ook niet, tenzij er een nieuwe rentevaste periode aanbreekt.
Ook wordt de aflossingsvrije hypotheek vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm. De lening wordt dus op geen enkele manier afgelost, aan het einde van de looptijd staat
nog steeds hetzelfde bedrag open. Men kan ervoor kiezen deze na de looptijd af te lossen of te verlengen.

Geldnemer kan ook kiezen voor andere aflossingen als:

  • verkoop van de woning.
  • overlijden van de geldnemer.
  • er voldoende vermogen aanwezig is.

Wanneer de totale lasten over de gehele looptijd van een aflossingsvrije lening worden vergeleken met die van hypotheekproducten waarbij op een of andere manier wel wordt
afgelost, valt op dat de lasten van de aflossingsvrije lening lager zijn!!
Geldontwaarding, als gevolg van voortdurende geldontwaarding gedurende de looptijd neemt de waarde van de hoofdsom in de tijd af. Gesteld dat de inkomensontwikkeling de inflatie bijhoudt, dit betekend dat het terugbetalen van de hoofdsom na 30 jaar de geldnemer makkelijker afgaat, dan aan het begin van de periode. Of de inflatie werkelijk groot zal worden is een onzekere factor.

Kenmerken

  • rente aftrek alleen voor mensen die vallen onder belastingregels van voor 1-1-2013
  • er wordt veel rente betaald, er wordt immers niet afgelost.
  • geldnemer krijgt nooit een huis wat geheel vrij is van hypotheek.
  • geldnemer loopt risico dat hij door waardedaling van de woning, na verkoop, met restant schuld blijft zitten.

Terug naar advies & bemiddelen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860