29-07-2019
Notarisrekening vaak hoger dan toegestaan

Vereniging Eigen Huis meldt dat notarissen de korting die zij ontvangen op het standaardtarief van het Kadaster, niet altijd doorgeven. De notaris is daartoe wel wettelijk verplicht.

Notarissen krijgen van het Kadaster korting op de standaardtarieven als zij hypotheek- en koopakten digitaal aanleveren via het zogenoemde KIK-systeem. Zo’n 80% van de notariskantoren maakt hiervan gebruik. Ruim 40% van alle koop- en hypotheekakten wordt via KIK bij het Kadaster ingeschreven. Ook krijgen notarissen korting als zij het doorhalen van oude hypotheekinschrijvingen gebundeld aanleveren in een verzamelakte. Tot voor kort was het volgens de Kamer van Koophandel voor het Notariaat ‘geenszins ongebruikelijk’ dat notarissen de korting in eigen zak staken en werd dit ‘breed toegepast’. VEH heeft aanwijzingen dat de praktijk van het in rekening brengen van te hoge Kadasterkosten bij sommige notariskantoren nog steeds voortduurt.

De VEH roept huizenbezitters die de afgelopen jaren een woning kochten of verkochten op, om bij hun notaris na te gaan of zij niet te hoge kadasterkosten hebben betaald. Op de website van de belangenvereniging is hiervoor een modelbrief beschikbaar.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860