28-05-2021
Bijna 40 procent lost extra af op hypotheek

Bijna twee op de vijf huizenbezitters hebben tijdens de looptijd van hun hypotheek een extra aflossing gedaan. Dat meldt Infinance na onderzoek van De Hypotheker. Van deze groep heeft 27 procent op jaarbasis zelfs meer dan 20.000 euro extra afgelost.
Van de tweeduizend ondervraagde Nederlandse woningbezitters geven twee op de drie aan dat de coronacrisis geen rol heeft gespeeld bij hun afweging om extra af te lossen. Bijna één derde (31 procent) doet dit om de maandelijkse lasten te verlagen en 25 procent wil door extra af te lossen de restschuld op de woning verlagen. Daarnaast zegt ruim één op de vijf huizenbezitters (22 procent) dat zij hun spaargeld inzetten voor het doen van extra aflossingen, omdat zij hierover vrijwel geen rente ontvangen.
Van de ondervraagde huizenbezitters heeft 11 procent een hypotheek waarbij er wordt opgebouwd (een bankspaar-, spaar- of beleggingshypotheek), 31 procent heeft een hypotheek waarbij annuïtair of lineair wordt afgelost; 19 procent heeft een aflossingsvrije hypotheek en 38 procent heeft een combinatie van beide vormen.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860