24-04-2020
Akkoord gesloten om woningbouw op peil te houden

De overheid, bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben in een akkoord afgesproken dat ze er alles aan gaan doen om de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector te waarborgen en het woningtekort niet verder te laten oplopen.
Vereniging Eigen Huis (VEH) is blij met het akkoord. “We moeten echt voorkomen dat het tempo van de bouwproductie vertraagt en bouwplannen worden uitgesteld. Wij vinden dat er concrete maatregelen moeten worden genomen zoals het opzetten van een opkoopfonds voor het Rijk.” Ook de noodzaak van de verduurzaming van woningen neemt door de crisis niet af. Alle partijen zetten zich in om aan de grote vraag naar nieuwe woningen te voldoen en de bestaande bouw te verduurzamen. Dat kan door voorgenomen investeringen door te laten gaan of te versnellen, en door versnelde vergunningverlening en aanbestedingen. VEH: “Wij zijn dan ook heel blij dat belangrijke partijen de urgentie van voortgang ook voelen. Door dit nu in een akkoord vast te leggen, verplichten ze zich om zich hiervoor in te zetten met alles wat in hun macht ligt. Voor onze nieuwe en huidige huizenbezitters is dat een geruststellende gedachte.”


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860