23-04-2021
Studieschulden mogelijk ook geregistreerd bij BKR

De AFM pleit ervoor studieschulden te laten registeren bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo kunnen hypotheekverstrekkers de schuld van starters op de woningmarkt zelf controleren en wordt het maandelijkse aflossingsbedrag voor kopers niet te hoog.

De studieschuld drukt bij een groot aantal huishoudens flink op de financiële slagkracht. Volgens de AFM waren er in 2019 1,4 miljoen mensen met een studieschuld, 388.000 meer dan vier jaar eerder. In diezelfde periode liep de gemiddelde uitstaande schuld op van 12.400 euro naar 13.700 euro. Dat beperkt de financiële ruimte die mensen hebben om hun hypotheek maandelijks af te lossen. Daarom wil de toezichthouder dat die cijfers beschikbaar zijn. Adviseurs en hypotheekaanbieders moeten namelijk rekening houden met de andere financiële verplichtingen van kopers om de hoogte van het aflossingsbedrag te bepalen.
Het kabinet bepaalde eerder al dat studieleningen minder zwaar wegen bij die bepaling dan een gewone lening, maar de AFM zegt signalen te krijgen dat studieschulden helemaal niet worden meegenomen bij zo’n aanvraag. Dat komt doordat de hypotheekaanbieders die gegevens zelf moeten opvragen en dat een omslachtige procedure tot gevolg heeft. 15 procent van de starters zou de studieschuld niet opgeven bij een hypotheekaanvraag. Als die gegevens centraal beschikbaar zijn, wordt het makkelijker om die mee te nemen in de aanvraag, redeneert de toezichthouder.
Budgetinstituut Nibud staat achter het pleidooi van de AFM om studieschulden zichtbaar te maken voor financiële instellingen. Voor het Nibud zou dat niet per se bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) hoeven, dat zou ook elders kunnen.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860