22-10-2021
Woningbezitters zien vermogen stijgen, huurders niet

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee vermogen van 36.300 euro, als het eigen huis niet wordt meegerekend. Dat is 14 keer zoveel als huishoudens met een huurwoning. Hun gemiddelde vermogen was 2.600 euro.

Het gemiddelde vermogen van huurders is sinds 2013 nauwelijks veranderd, dat van woningeigenaren is vanaf 2013 met 10.500 euro toegenomen. Het betreft vermogen exclusief de eigen woning en de eventueel bijbehorende hypotheekschuld. Bijna alle huishoudens beschikten in 2020 over financiële bezittingen. De financiële bezittingen van huisbezitters waren gemiddeld ruim 25.000 euro hoger dan die van huurders, 30.600 euro versus 4.600 euro. Huishoudens met een huurwoning hadden naast financiële bezittingen nauwelijks andere vormen van vermogen. Van de huishoudens met een eigen woning had bijna een derde ook andere bezittingen, zoals bedrijfsvermogen en overig onroerend goed.
De financiële bezittingen van huurders zijn nagenoeg gelijk gebleven in de afgelopen tien jaar, de financiële bezittingen en het bedrijfsvermogen van woningeigenaren zijn toegenomen in die periode.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860