19-11-2021
Veel minder nieuwe hypotheken met NHG

Het aantal NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21 procent ten opzichte van 2020. De kostengrens stijgt in 2022 naar 355.000 euro. Met gemiddelde huizenprijs van ongeveer 417.500 euro komen er minder woningen beschikbaar voor de garantie.

De organisatie van de NHG vindt het een zorgelijke ontwikkeling omdat het aantal consumenten dat financieel kwetsbaar is, groeit. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.
“Wij vinden het belangrijk dat woningfinanciering toegankelijk blijft en dat consumenten gebruik kunnen blijven maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen”, zegt de woordvoerder van NHG. “Juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk. Nu zien we dat kwetsbare groepen hierbij het eerst buiten de boot vallen. Dat vinden we zorgelijk. Het verhogen van de kostengrens is hiervoor in onze ogen niet de oplossing.”


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860