16-08-2019
Gebrek aan nieuwbouw belemmert doorstroom woningmarkt

Op de woningmarkt wordt de doorstroom vanuit een bestaande koopwoning belemmerd door een te laag aanbod van nieuwbouwwoningen. Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt Q2 van de TU Delft.

De meest recente Monitor Koopwoningmarkt laat zien dat de markt van nieuwe koopwoningen al vanaf het midden van 2017 in een neerwaartse ontwikkeling zit. Daarnaast neemt het aantal nieuwbouwwoningen, waarvoor een bouwvergunning is verleend, in het eerste kwartaal van 2019 fors af in zowel in de huursector (-40,8%) als de koopsector (-38,3%) ten opzichte van het voorliggende kwartaal.

Door het verminderde aanbod van te koop staande woningen en de aanhoudende prijsstijging lijkt de dynamiek op de koopwoningmarkt structureel onder druk te komen staan. Door het hoge prijsniveau kunnen koopstarters steeds moeilijker een koopwoning financieren.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860