14-02-2020
Waterschapsheffingen stijgen sterk

De 21 waterschappen in Nederland verwachten dit jaar ruim 3 miljard euro aan heffingen te innen. Dat is 4,6 procent meer dan in 2019, de grootste stijging sinds de invoering van het huidige belastingstelsel in 2009.
Huishoudens betalen ruim drie kwart van de heffingen, wat neerkomt op 2,3 miljard euro. De rest komt voor rekening van boeren en bedrijven. De consument kan de aanslag voor de waterschapsbelasting een dezer dagen op de mat verwachten, samen met de WOZ-waardebepaling en de aanslag voor de OZB.
Dit jaar hebben de waterschappen volgens het CBS 1,6 miljard euro, 5,2 procent meer dan vorig jaar, begroot voor de bescherming tegen hoogwater en wateroverlast en om te zorgen voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860