11-06-2020
Probleemgevallen aflossingsvrij voor 1 juli in beeld

Alle geldverstrekkers moeten 1 juli in beeld hebben welke klanten met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen dreigen te komen. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën. Hij denkt dat veel van deze klanten nu nog maatregelen kunnen nemen.
Het afgelopen jaar zijn bij de vier grootbanken de klanten met het potentieel hoogste risico benaderd en er is volgens de minister een beter beeld verkregen van de grote verscheidenheid aan huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Hoekstra benadrukt dat niet elke aflossingsvrije hypotheek problematisch is. “Van belang is met name dat de klant geïnformeerd een bewuste keuze maakt over de afgesloten aflossingsvrije hypotheek en waar nodig of gewenst actie onderneemt.” De proef bij de vier banken toont wel aan dat “een deel van de klanten wel degelijk actie zal moeten ondernemen om problemen aan het einde van de looptijd te voorkomen”.
Door de kredietcrisis verdrievoudigde het aantal eigen woningen met onderwaarde tussen 2008 en 2014. De afgelopen vijf jaar is het aandeel van huizen onder water snel kleiner geworden. Het aandeel annuïtaire en lineaire hypotheken is sinds de aangepaste regels voor hypotheekrenteaftrek in 2013 toegenomen van 4 procent naar 26 procent eind 2018. Het aandeel volledig aflossingsvrije hypotheken is nog altijd meer dan de helft van het totaal aantal uitstaande hypotheken.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860