11-03-2022
Plan: bijna 900.000 nieuwe woningen tot 2030

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil harde afspraken met provincies, gemeenten en woningcorporaties maken over het bouwen van bijna 900.000 nieuwe huizen in de periode tot 2030.

Nederland kampt met een groot tekort aan woningen. Volgens een schatting van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er zo’n 280.000 huizen te weinig. Het nieuwe kabinet wil daarom tot 2030 honderdduizenden nieuwe woningen laten bouwen. . Meer dan de helft van de nieuwe huizen moet vallen in de categorie sociale huur, middenhuur of betaalbare koopwoning.
Het kabinet heeft al zeven regio’s aangewezen waar twee derde van die 900.000 woningen moet komen: in de regio’s Amsterdam, Noord-Brabant, Groningen-Assen, Utrecht-Amersfoort, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, Zwolle en de zuidelijke Randstad. In het volgende decennium moeten er in die zeven gebieden nog eens 300.000 nieuwe huizen bij komen.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860