08-05-2020
Stijgende rente en dalende woningprijzen verwacht

Nederlanders verwachten dat de komende tijd de hypotheekrente zal stijgen en dat de woningprijzen zullen dalen. De meeste mensen verwachten ook dat hun kansen op een betaalbare koopwoning er in de komende tijd niet beter op zullen worden.
In april verwachtte 26 procent van de Nederlanders dat de hypotheekrente de komende 12 maanden gaat oplopen, de maand daarvoor was dat nog maar 17 procent. Ook het aantal Nederlanders dat een daling van de huizenprijzen verwacht (nu 9 procent) neemt toe ten opzichte van maart (2 procent).
De kans om in de nabije toekomst een woning te kunnen kopen, schatten de meesten al laag in en dat blijft zo: 55 procent verwacht een verdere verslechtering en 58 procent vindt het momenteel een ronduit ongunstige tijd om een woning te kopen. Hoofdoorzaken blijven het tekort aan woningen en de nog steeds verder oplopende prijzen. Mensen zijn somberder geworden over de economische situatie van ons land en hun inkomen.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860