07-03-2021
Minder geschonken voor de eigen woning

In 2017 is opnieuw de regel ingesteld dat er een ton belastingvrij geschonken mag worden voor de eigen woning. In 2017 en 2018 is daar ongeveer 35 duizend keer gebruik van gemaakt.

Dat is aanzienlijk minder dan in de eerste periode dat die vrijstelling gold, in 2013 en 2014.

In 2017 bedroeg de gemiddelde waarde van een schenking onder deze vrijstellingsregeling iets meer dan 63 duizend euro. In 2013 en 2014 werd de extra verruimde vrijstelling van een ton voor een woonschenking voor het eerst geïntroduceerd. Van deze vrijstellingsregeling werd destijds ruim 150 duizend keer gebruik van gemaakt. In 2017 werd bijna 24 duizend keer gebruik gemaakt van de regeling en in 2018 ruim 10 duizend keer. Het gemiddelde geschonken bedrag was 63,2 duizend euro in 2017 en 61,5 duizend euro in 2018. Een woonschenking van ouder op kind is gemiddeld over beide jaren 10 duizend euro hoger dan een woonschenking tussen overige relaties.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860