05-08-2019
Meer miljoenenbranden in eerste helft 2019

Stichting Salvage is in de eerste helft van 2019 bij 47 miljoenenbranden ingezet. Dat is een toename van 27% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018. In totaal zijn dan ook bij deze 47 miljoenenbranden, 136 objecten door schade getroffen.

Een brand wordt als miljoenenbrand geclassificeerd als de schade van het totaal aantal erbij betrokken objecten vermoedelijk meer is dan een miljoen euro. Het aantal miljoenenbranden nam toe, maar een verklaring voor deze stijging is niet direct te geven. Wel was juni een drukke maand met extreme warmte en veel onweersbuien. Dit is in een enkel geval ook de oorzaak geweest. Verder zijn werkzaamheden, accu’s, menselijk handelen en elektra mogelijke oorzaken van deze miljoenenbranden.

Ook zijn dit keer meer woningen bij brand betrokken dan vorig jaar, vooral woonboerderijen, kapitale villa’s en monumentale panden. Twee derde ging totaal verloren. Het aantal zeer grote branden ligt meer dan 50% hoger dan vorig jaar, met ook een piek van 6 in de maand juni. Maar het totale aantal Salvagemeldingen ligt in het eerste halfjaar 0,7% lager dan in 2018.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860