04-10-2019
Ook verzekeraars zetten in op aflossing hypotheek

Na eerder banken, gaan verzekeraars ook aan de slag met de campagne ‘Word ook aflossingsblij’. Het accent ligt nu op de mogelijkheden die klanten hebben om tijdig maatregelen te nemen, door de hypotheek om te zetten, te sparen of af te lossen.
Precies een jaar geleden lanceerde de Nederlandse Vereniging van Banken de publiekscampagne, omdat banken het belangrijk vinden dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed nadenken over hun financiële situatie aan het einde van de looptijd.
Van de aflossingsvrije hypotheken in Nederland zijn er ruim 380.000 verstrekt door verzekeraars. Ook deze groep klanten moet inzicht kunnen krijgen in de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek. Dit jaar is voor verzekeraars het startjaar om de klanten met potentieel de hoogste risico’s te benaderen.
Inmiddels hebben banken met 60.000 klanten die potentieel een hoog risico lopen de aflossingsvrije hypotheek doorgenomen en getoetst of de lasten ook in de toekomst betaalbaar zijn. Bij ruim de helft van de 60.000 klanten met een hoog risico bleek dat zij aan het eind van de looptijd geen problemen zullen hebben om de hypotheek te verlengen of te vernieuwen. Voor 25.000 klanten was de conclusie dat ze maatregelen moeten nemen en 6.000 klanten hebben dat inmiddels gedaan. Verder komt uit de gesprekken naar voren dat 9.000 klanten aangeven dat zij nu geen maatregelen willen of kunnen nemen.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860