04-09-2019
Huren stijgen met 2,5 procent

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent. De huren van vrijesectorwoningen gingen met 3,3 procent omhoog.
Volgens het CBS was de gemiddelde huurstijging wat hoger dan in juli 2018 (2,3 procent). Het percentage ligt nu bijna op de gemiddelde huurstijging van de afgelopen tien jaar (2,6 procent). De gemiddelde huurverhoging per 1 juli van sociale huurwoningen bij woningcorporaties is dit jaar ook hoger dan vorig jaar: 2,0 procent nu tegen 1,7 procent in 2018. Dit komt deels door de hogere maximale huurstijging, maar ook doordat er een kleiner aandeel woningen is waarbij de huren dalen of gelijk blijven. Dit jaar betreft dit 14,3 procent van de woningen van corporaties, in 2018 was dit 18,6 procent.
Ook de huurstijging van de vrijesectorwoningen is dit jaar hoger: 3,3 procent in 2019 tegen 3,1 procent in 2018. De huurstijging van sociale huurwoningen bij overige verhuurders was in beide jaren 3,3 procent.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860