03-09-2019
Banken willen simpeler hypotheekregels voor verduurzaming

Het is momenteel nog te ingewikkeld om een hypotheek te verhogen voor verduurzamingsmaatregelen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die voorstelt om de regels te versimpelen.
Nu vormen de kosten van een volledig adviestraject en taxatierapport, zeker gezien de maximale extra financieringsruimte van 9000 euro, een hoge en vaak onnodige drempel om over te gaan tot verduurzaming van de woning, aldus de NVB.
De NVB wil bij de financiering van zogeheten no-regretmaatregelen (alle isolerende maatregelen die bovendien een economische levensduur hebben van tenminste 30 jaar) het adviestraject te beperken tot een eenvoudige krediettoets. NVB: “Uiteraard hebben banken de verantwoordelijkheid om overkreditering tegen te gaan, maar verantwoorde verstrekking van een aanvullende hypothecaire financiering van maximaal 9000 euro vereist niet noodzakelijkerwijs een volledig adviestraject en taxatierapport. Dit geldt te meer nu het gaat om no-regretmaatregelen die zorgen voor besparingen op de maandelijkse energie-uitgaven.”


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860