03-02-2020
Woningen staan nauwelijks leeg

Woningen staan maar kort leeg in Nederlandse gemeenten. Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 was 1 procent van de woningen onbewoond. Ongeveer een derde daarvan staat langdurig leeg.
Volgens het CBS stonden op 1 januari 2019 91.500 woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33.000 woningen, langdurig. In de periode van drie jaar die het CBS onder de loep nam, was de absolute leegstand het hoogst op 1 januari 2017, met 98.500 woningen. Het aantal woningen dat jaarlijks bij de woningvoorraad kwam door nieuwbouw en woningtransformaties was steeds hoger dan het aantal woningen dat langdurig leegstond. In 2018 was sprake van 13.000 nieuw beschikbare woningen door ombouw van bedrijfspand, en bijna 67.000 door nieuwbouw.


terug naar het overzicht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mail dan naar info@skylinehypotheken.nl of bel naar 0180-712 860